MEETING ROOM
"บ้านสวนแม่กลอง" ให้บริการห้องจัดเลี้ยง หรือจัดสัมมนาทั้งขนาดใหญ่ 80 ที่
และขนาดเล็ก 25 ที่ รวมงานจัดเลี้ยงกลางแจ้งริมแม่น้ำแม่กลอง
พร้อมเครื่องเสียงและเครื่องฉาย LCD ครบครัน"


ขนาดห้องประชุม

ประเภท

พื้นที่ (ตารางเมตร)

ขนาด

Theatre

Classroom

U shape

ห้องประชุมใหญ่

128

8x16

100

80

50

ห้องประชุมเล็ก

35

5x7

35

25

18


 อุปกรณ์ห้องประชุม

- ห้องปรับอากาศ

- ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
- ห้องประชุมใหญ่ DVD PROJECTOR จอขนาด 150 นิ้ว และ TV plasma 50 นิ้ว - Laser pointer
- ห้องประชุมเล็ก DVD PROJECTOR จอขนาด 100 นิ้ว - เครื่องเสียง ,แอมป์, ไมค์ลอย 2 ตัว
- คลิปชาร์ด และ ไวท์บอร์ด พร้อมขาตั้ง  
 

หมายเหตุ

- กรณีที่ท่านต้องการนอนเดี่ยว ทางรีสอร์ทขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- รีสอร์ทไม่รับปรุงอาหารสด ที่ลูกค้าซื้อมา

 
Package สัมมนา 1 Package สัมมนา 2

(Download ใบเสนอราคา)

สําหรับ 20 ท่านขึ้นไป

ห้องประชุมใหญ่ ท่านละ 2,100 บาท หรือ ห้องประชุมเล็ก ท่านละ 1,900 บาท
*ห้องพักติดแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน ทีวี เครืองทำน้ำอุ่น ตู้เย็น wifi ฟรี
*อาหารเช้า 1 มื้อ , อาหารกลางวัน 2 มื้อ , อาหารเย็น 1 มื้อ , ชุดอาหารใส่บาตร 1 ชุด/ท่าน
“ประชุม-สัมมนาเต็มอิ่ม 1 วันครึ่ง กินปลาทู พักผ่อน ณ บ้านสวนแม่กลอง”

วันที่ 1

09.00 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม
10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จัดในสวนส่วนตัว (Check in หลังรับประทานอาหาร)
13.00 น. เข้าห้องประชุม ช่วงบ่าย
15.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ลานไม้ใต้ต้นลําพู ริมแม่น้ําบ้านสวนแม่กลอง


วันที่ 2

05.45-06.30 น. ทําบุญใส่บาตรยามเช้า บริเวณท่าน้ำหน้ารีสอร์ท โดยมีพระรับบิณฑบาตร ทางน้ํา จํานวน 2 รูป
07.00-08.00 รับประทานอาหารเช้าปาท่องโก๋, กาแฟ, โอวัลติน ข้าวต้มปลาทะเลสด แสนอร่อย ตําหรับบ้านสวนแม่กลอง

08.30 น. เข้าห้องประชุม ในช่วงเช้าวันที่ 2

10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง (Check out เก็บสัมภาระออกจากห้องพัก) 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จัดในสวนส่วนตัว
13.00 น. ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

(Download ใบเสนอราคา)

สําหรับ 20 ท่านขึ้นไป

ห้องประชุมใหญ่ ท่านละ 1,600 บาท หรือ ห้องประชุมเล็ก ท่านละ 1,400 บาท

*ห้องพักติดแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน ทีวี เครืองทำน้ำอุ่น ตู้เย็น wifi ฟรี

*อาหารเช้า 1 มื้อ , อาหารกลางวัน 1 มื้อ , ชุดอาหารใส่บาตร 1 ชุด/ท่าน

*ค่าเรือนําเที่ยวตลอดการเดินทาง

“ประชุม-สัมมนา 1 วัน ล่องเรือชมลําน้ำ ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา พาชมหิ่งห้อย”

วันที่ 1

12.45 น. รับประทานอาหารว่าง + welcome drink จากบ้านสวนแม่กลอง (Check in เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก)

13.00 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม-สัมมนา ช่วงบ่าย

16.00 น. ล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติวิถีชีวิตริมแม่น้ําแม่กลอง นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม
17.00 น. เที่ยวตลาดอัมพวา เลือกชื้ออาหาร ขนมพื้นเมือง และช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
19.30 น. ล่องเรือชมหิ่งห้อย ทอแสงระยิบระยับยามค่ําคืน
20.30 น. เดินทางถึงที่พัก ดื่มด่ํากับบรรยากาศยามค่ําคืนแสนประทับใจ ณ ริมแม่น้ําแม่กลอง

วันที่ 2

05.45-06.30 น. ทําบุญใส่บาตรยามเช้า บริเวณท่าน้ำหน้ารีสอร์ท โดยมีพระรับบิณฑบาตร ทางน้ํา จํานวน 2 รูป
07.00-08.00 รับประทานอาหารเช้าปาท่องโก๋, กาแฟ, โอวัลติน ข้าวต้มปลาทะเลสด แสนอร่อย ตําหรับบ้านสวนแม่กลอง

08.30 น. เข้าห้องประชุม ในช่วงเช้าวันที่ 2

10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง (Check out เก็บสัมภาระออกจากห้องพัก) 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จัดในสวนส่วนตัว
13.00 น. ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Home  l  Package  l  Room  l  Gallery  l  Meeting Room  l  Map  l  Contact Us    Copyright © 2009 BannSuanMaeKlong.Com . All rights reserved.