PACKAGES / BACK

Package เรือนำเที่ยว 1


(Download ใบเสนอราคา)

ราคาท่านละ 750 บาท สําหรับ 8 ท่านขึ้นไป (เด็กต่ำกว่า 6 ปี คิดครึ่งราคา ไม่ปูที่นอนเสริม)

*ห้องพักติดแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน ทีวี เครืองทำน้ำอุ่น ตู้เย็น wifi ฟรีี

*อาหารเช้า 1 มื้อ

*ค่าเรือนําเที่ยวตลอดการเดินทาง

“ล่องเรือชมลําน้ำ ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา พาชมหิ่งห้อย”

หมายเหตุ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์  ลดเหลือท่านละ  650  บาท


วันที่ 1

16.00 น.
ล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติวิถีชีวิตริมแม่น้ำแม่กลอง นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม
17.00 น.
แวะเที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา เลือกชื้ออาหาร ขนมพื้นเมือง และช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
19.30 น.
ล่องเรือชมหิ่งห้อย ทอแสงระยิบระยับยามค่ำคืน
20.30 น.
เดินทางถึงที่พัก ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนแสนประทับใจ ณ ริมแม่น้ำแม่กลอง


วันที่ 2

05.45-06.30 น.
ทําบุญใส่บาตรยามเช้า บริเวณท่าน้ำหน้ารีสอร์ท โดยมีพระรับบิณฑบาตร ทางน้ำ จํานวน 2 รูป
(ชุดอาหารแห้ง ชุดละ 50 บาท ไม่รวมในแพ็คเกจ) กรุณาแจ้งความประสงค์ตอน CHECK-IN

08.00-10.00 น.
รับประทานอาหารเช้าปาท่องโก๋, กาแฟ, โอวัลติน, ข้าวต้มปลาทะเลสด แสนอร่อย ตําหรับบ้านสวนแม่กลอง


หมายเหตุ
- รีสอร์ทขอปรับเงินในกรณีลูกค้านําท่านอื่นมาลงเรือเพิ่มจากที่ตกลงกับรีสอร์ทไว้ ท่านละ 300 บาท
- ในกรณีลูกค้าจองแพ็คเกจเรือ แล้วมาไม่ทันเวลา ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ทางรีสอร์ทขอคิดราคาแพ็คเกจ
ตามที่ตกลงไว้

- จำนวนลูกค้าที่มาไม่เป็นคู่ เช่น จองไว้ 9 ท่าน ท่านจะได้ห้องพักจำนวน 4 ห้อง (ปูที่นอนเสริม 1 ท่าน)
- กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ และต้องการนอนเดี่ยว ทางรีสอร์ต ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม


Home  l  Package  l  Room  l  Gallery  l  Meeting Room  l  Map  l  Contact Us    Copyright © 2009 BannSuanMaeKlong.Com . All rights reserved.