PACKAGES / BACK

Package เรือนำเที่ยว 3


(Download ใบเสนอราคา)

ราคาท่านละ 750 บาท สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป (เด็กต่ำกว่า 6 ปี คิดครึ่งราคา ไม่ปูที่นอนเสริม)

*ห้องพักติดแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน ทีวี เครืองทำน้ำอุ่น ตู้เย็น wifi ฟรี
*อาหารเช้า 1 มื้อ
*ค่าเรือนําเที่ยวตลอดการเดินทาง
“สักการะหลวงพ่อพระร่วงเจ้า เที่ยวศูนย์สาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว ล่องเรือชมทิ้งถ่วง”
หมายเหตุ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์  ลดเหลือท่านละ  650  บาท


วันที่ 1

18.30 น.
พร้อมกันที่บริเวณริมแม่น้ำบ้านสวนแม่กลอง ล่องเรือชมบรรยากาศด้านปากอ่าว ชมวิถีชีวิตสองฝั่งลำน้ำแม่น้ำแม่กลอง
- นมัสการและกราบขอพร หลวงพ่อพระร่วงเจ้า พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิปาฏิหารย์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่หน้าอุโบสถ และเจ้าแม่กวนอิมหยก ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้้าแม่กลอง, ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ (มี3ขา) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด ที่สร้างถูกต้องตามต้ารา หาชมได้ยาก
- ชม “บ้านลอยน้้า” เรือนไทยประยุกต์สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเรือนไทย ที่ยกข้ามแม่น้้าจากฝั่งตรงกันข้ามทางเรือโดยตัวบ้านไม่ได้รับความเสียหายเลย รายการเรื่องจริงผ่านจอ ช่อง7 ได้บันทึกเทปออกอากาศแล้ว ปัจจุบันบ้านหลังนี้ ญาติโยมได้ถวายวัดให้เป็น ศูนย์แพทย์ประจ้าชุมชน ณ วัดประทุมคณาวาส

19.30 น.
แวะชมศูนย์สาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าวสด ณ บ้านน้ำตาลลุงสำรวยซึ่งได้รับรางวัลการประกวดชนะเลิศ
ประเภทน้ำตาลมะพร้าว ปี 2554
20.00 น.
ล่องเรือชมหิ่งห้อย ด้านน้ำเค็ม ซึ่งเป็นหิ่งห้อยตัวใหญ่ ที่มีชื่อเรียกว่า “ทิ้งถ่วง” แสงมากกว่าหิ่งห้อยธรรมดา บริเวณคลองมอบลัด ทอแสงระยิบระยับยามค่ำคืน
20.30 น.
เดินทางถึงที่พัก ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนแสนประทับใจ ณ ริมแม่น้ำแม่กลอง


วันที่ 2

05.45-06.30 น.
ทําบุญใส่บาตรยามเช้า บริเวณท่าน้ำหน้ารีสอร์ท โดยมีพระรับบิณฑบาตร ทางน้ำ จํานวน 2 รูป
(ชุดอาหารแห้ง ชุดละ 50 บาท ไม่รวมในแพ็คเกจ) กรุณาแจ้งความประสงค์ตอน CHECK-IN
08.00-10.00 น.
รับประทานอาหารเช้าปาท่องโก๋, กาแฟ, โอวัลติน, ข้าวต้มปลาทะเลสด แสนอร่อย ตําหรับบ้านสวนแม่กลอง

 

หมายเหตุ
- รีสอร์ทขอปรับเงินในกรณีลูกค้านําท่านอื่นมาลงเรือเพิ่มจากที่ตกลงกับรีสอร์ทไว้ ท่านละ 300 บาท
- ในกรณีลูกค้าจองแพ็คเกจเรือ แล้วมาไม่ทันเวลา ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ทางรีสอร์ทขอคิดราคาแพ็คเกจ
ตามที่ตกลงไว้

- จำนวนลูกค้าที่มาไม่เป็นคู่ เช่น จองไว้ 9 ท่าน ท่านจะได้ห้องพักจำนวน 4 ห้อง (ปูที่นอนเสริม 1 ท่าน)
- กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ และต้องการนอนเดี่ยว ทางรีสอร์ต ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม


Home  l  Package  l  Room  l  Gallery  l  Meeting Room  l  Map  l  Contact Us    Copyright © 2009 BannSuanMaeKlong.Com . All rights reserved.